Dịch vụ quảng cáo trực tuyến: Tư vấn tiếp thị Internet

0
1747
Quảng cáo Facebook

Dịch vụ quảng cáo trực tuyến – Tư vấn và đào tạo Internet tiếp thị là một chương trình tổng hợp cung cấp cho bạn một giải pháp thay thế hiệu quả về chi phí đào tạo trực tiếp về các vấn đề bạn sẽ phải đối mặt trong tiếp thị trực tuyến.Tư vấn tiếp thị internet phân tích và đưa ra những lời khuyên để cải thiện kết quả từ công cụ tìm kiếm tối ưu hóa (SEO) cho một số nhà xuất bản trực tuyến, B2C và B2B trang web

Môi trường để khảo sát tiếp thị trực tuyến chính là Search Engine Marketing hoặc E-mail cung cấp dịch vụ cho một khách hàng

Chuyên gia đánh giá về thiết kế trang web để cải thiện sự tham gia của khách hàng và dẫn đến gia tăng và doanh số bán sản phẩm cho các trang web khác nhau (bao gồm cả một công ty du lịch, dịch vụ năng lượng B2B).

Tạo một kế hoạch để cải thiện e-mail tiếp thị qua e-mail tinh chế mẫu, nhắm mục tiêu và phát triển một chiến lược liên lạc cho một công ty B2B Thiết bị văn phòng.

Chức năng tiếp thị Internet

1 – Chiến lược E-marketing :

Chúng tôi đánh giá tác động của Internet về tổ chức của bạn và giúp bạn phát triển hoặc cải tiến tiếp thị của bạn e-kế hoạch để tối đa hóa tiềm năng của Internet.

2 – E-CRM:

Chúng tôi tư vấn cho bạn về cách kết hợp tốt hơn web, e-mail, cơ sở dữ liệu và phương tiện truyền thông offline để xây dựng quan hệ khách hàng.

3 – Thiết kế trang web hiệu quả:

Xác định cải tiến để tiếp thị web của bạn bằng cách phân tích số liệu web và khả năng sử dụng để xác định “nhanh-thắng”.

4 –  E-mail marketing:

Làm thế nào bạn có thể xây dựng kích thước danh sách e-mail của bạn và chất lượng và cải thiện tỷ lệ phản hồi từ tích hợp các chiến dịch e-mail và e-bản tin.

5 – Chiến dịch E-marketing :

Chúng tôi tư vấn cho bạn về quy hoạch, thực hiện, theo dõi, cơ quan phù hợp để tiếp thị công cụ tìm kiếm, e-mail và các chiến dịch quảng cáo trực tuyến.

6 –  Nghiên cứu sử dụng Marketing Internet:

Tư vấn về “Tìm kiếm thông minh hơn” cho thị trường và cạnh tranh trí tuệ và các công cụ cộng với phương pháp tiếp cận để thực hiện nghiên cứu trực tuyến chính như khảo sát trực tuyến và các nhóm tập trung.     My Internet marketing consulting options Internet tiếp thị của tôi tư vấn lựa chọn

Tôi có thể cung cấp nhiều cách khác nhau để cải thiện tiếp thị Internet của bạn bằng cách làm việc với bạn và nếu thích hợp của bạn, cơ quan, đội ngũ CNTT:

7 – Kế hoạch E-marketing :

Chúng tôi làm việc với bạn để tạo ra một kế hoạch tiếp thị điện tử tích hợp và giới thiệu một quá trình liên tục theo dõi và cải tiến.

Cải tiến số liệu dựa trên e-marketing:

Tôi đề nghị một quá trình, biện pháp và công cụ để đánh giá và cải thiện e-marketing hiệu quả.

Tôi làm việc với bạn qua điện thoại, e-mail hoặc mặt đối mặt để phát triển tiếp thị của bạn e-giám định và giải quyết các vấn đề về e-marketing bạn phải đối mặt.

Một nhận thức ngắn nuôi phiên để làm nổi bật các vấn đề chính đặt ra cho Internet tiếp thị và chiến lược của bạn.

Tôi làm việc như một đội để xác định các hoạt động chính để tiếp thị web của bạn để cấp độ tiếp theo.

Giáo dục và chia sẻ kiến thức Marketer :

E-mail hay dựa vào nội dung web trên các nghiên cứu mới nhất và e-marketing thực hành tốt nhất có thể được tạo ra.

Tư vấn công nghệ

Quảng cáo Facebook

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here