Tin học và công nghệ ebook

0
2347
Quảng cáo Facebook

Tư vấn công nghệ giới thiệu quý vị một số ebook về công nghệ thông tin, thiết kế web, phần mềm tin học

Tên sách Ảnh minh họa Link download
CCNA Full A1 http://www.mediafire.com/file/eyx6x6h4qvvcf0l/ccna_full.pdf
CCNA Việt A2 http://www.mediafire.com/file/p4l7poe6xkd8s5p/CCNATiengViet.pdf
WordPress A3 http://www.mediafire.com/file/pc2py6wc8intwcx/EbookWordpress.chm
Giáo trình thiết kế web A4 http://www.mediafire.com/file/0i5c39p28g38i1s/Giao%20trinh%20thiet%20ke%20web.doc
Giáo trình thực hành SQL A5 http://www.mediafire.com/file/0i5c39p28g38i1s/Giao%20trinh%20thiet%20ke%20web.doc
Hướng dẫn cài đặt SQL Server 2000 A6 http://www.mediafire.com/file/hh0z10ktnbjxtjd/Huong%20Dan%20Cai%20Dat%20SQL%20Server%202000.pdf
Hướng dẫn sử dụng Ulead GIF Animator A7 http://www.mediafire.com/file/1wq1jsq98suy24c/Huong%20dan%20su%20dung%20Ulead%20GIF%20Animator%205.PDF
Hướng dẫn xây dựng Website A8 http://www.mediafire.com/file/nd6qti28j17yhgs/huong%20dan%20xay%20dung%20website.pdf
Setup Localhost A9 http://www.mediafire.com/file/mbda29lryzeur2p/Setup%20Localhost.doc
Sổ tay làm Forum A10 http://www.mediafire.com/file/mbda29lryzeur2p/Setup%20Localhost.doc
Sổ tay Cracker A11 http://www.mediafire.com/file/4ycf5hu717c9a53/SoTayCracker1.0.chm
Thiết kế LAN-WAN A12 http://www.mediafire.com/file/me6107vd6b5nd66/ThietKe_LAN_WAN.pdf
Thuật ngữ máy tính A13 http://www.mediafire.com/file/h9voga6lyhb8vm5/Thuat%20ngu%20may%20tinh.prc
Tài liệu MS 2003 A14 http://www.mediafire.com/file/hp4cc6e9ioa556q/Tailieu%20MS%202003.pdf
Quảng cáo Facebook

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here