Khảo sát thị trường – Vì sao phải nghiên cứu thị trường

0
3685
Quảng cáo Facebook

Khao sat thi truong – Vì sao các tổ chức/ công ty phải nghiên cứu thị trường?

 • Người tiêu dùng của họ đã biết những gì? (sự nhận biết hay sự quen thuộc)
 • Người tiêu dùng nghĩ gì và đánh giá như thế nào? (ý kiến và sự tin tưởng)
 • Người tiêu dùng cảm thấy như thế nào? (thái độ và cảm xúc)
 • Người tiêu dùng làm gì và thường làm gì ? (thói quen sử dụng và hành vi)
 • Người dẫn dắt, động cơ thúc đẩy và lý do của những điểm nêu trên
 • Những vấn đề nổi bật có thể ảnh hưởng đến tổ chức/công ty của họ

Nghiên cứu thị trường giúp cho các tổ chức/công ty cải thiện việc lập kế hoạch và ra quyết định hiệu quả hơn.

Ý nghĩa lớn nhất của nghiên cứu thị trường là thu thập thông tin, cả về khách quan lẫn chủ quan.

 • Khi những thông tin hiện có  không thích hợp để ra quyết định
 • Khi cần ra quyết định và muốn tránh cho việc kinh doanh gặp rủi ro
 • Khi thời gian và chi phí hạn chế (tiết kiệm thời gian và chi phí)

Phần nhiều các nghiên cứu thị trường tự làm thường áp dụng phương pháp nghiên cứu từ nguồn thông tin có sẵn (desk research). Tuy nhiên ngành công nghiệp nghiên cứu thị trường chủ yếu bao gồm các công ty nghiên cứu tiến hành thu thập thông tin thô và các thông tin cho các tổ chức/công ty khách hàng khác nhau đặt làm.

Có hai dạng thăm dò:

Các phương pháp thu thập thông tin của các công ty nghiên cứu thị trường tập trung vài hai  dạng: nghiên cứu định lượng và nghiên cứu định tính.

Nghiên cứu định tính thường sử dụng phương pháp phỏng vấn chuyên sâu (in-depth) hoặc thảo luận nhóm (focus groups) cho một mẫu nhỏ. Mục đích của loại nghiên cứu này là cung cấp thông tin thăm dò, giải thích và dự đoán cho những câu hỏi – như thế  nào và tại sao? – một cách chuyên sâu. Loại phỏng vấn này phải do các chuyên viên nghiên cứu thực hiện phỏng vấn trực tiếp.

Có nhiều phương pháp nghiên cứu định tính, các phương pháp được dùng thường dựa vào mục đích của đồ án và đối tượng mà anh/chị muốn nghiên cứu. Một số phương pháp thường được sử dụng:

 • Thảo luận nhóm lớn
 • Thảo luận nhóm nhỏ
 • Hội thảo
 • Phỏng vấn chuyên sâu (phỏng vấn trực tiếp)

Nghiên cứu định lượng kết hợp với dữ liệu thống kê (bao nhiêu người trả lời) để xác định mức độ nhận biết, suy nghĩ, thái độ và cách hành xử của những người trong nhóm thảo luận.

Ðối với những kết luận đáng tin cậy có được từ cuộc nghiên cứu, mẫu của nghiên cứu định lượng phải đối diện được nhóm đối tượng mục tiêu.

Có nhiều cách để đạt được điều này ? những mức độ  khác nhau mẫu ngẫu nhiên được xem là chính xác nhất (và thường đắt giá nhất). Chọn mẫu theo Quota là chọn lựa người trả lời  phờịhp với tiêu chuẩn nào đó, ví dụ. nhân khẩu, vùng v.v rõ hơn và vẫn đáng tin cậy. Có lẽ rõ nhất là cách mua danh sách những địa chỉ nhận thông tin thường xuyên (được bán như là mẫu), nhưng chất lượng kém, và kết quả trả lời cho ra kết quả lệch lạc và không đáng tin cậy.

Thu thập thông tin

Nhiều phương pháp khác nhau dược sử dụng để thực hiện nghiên cứu định lượng gồm: phỏng vấn trực tiếp, phỏng vấn qua điện thoại, phỏng vấn qua thử và các phương pháp khác. Mỗi phương pháp có những điểm mạnh và điểm yếu riêng, phụ thuộc vào mục đích của từng nghiên cứu, thời gian và giá cả của từng dự án.

Thiết kế câu hỏi

Cần phải có kỹ năng riêng để thực hiện nghiên cứu định tính và định lượng hiệu quả. Chuyên viên nghiênẳcú phải thiết kế được  bản câu hỏi rõ ràng, thực hiện đồng nhất, hiểu rõ vấn đề sâu sắc, không mơ hồ, đầy đủ ý nghĩa, thích hợp và định nghĩa chặt chẽ. Ðó là sẽ m?ng khó khăn hơn cho những người không chuyên nghiệp. Ngoài ra, một bảng câu hỏi đầy đủ phải có khả năng lấy được thông tin nhiều và thích hợp giúp cho người quản lý có thể đưa ra những quyết định có hiệu quả hơn.

Bảng câu hỏi được dùng trong nghiên cứư định lượng, bản hướng dẫn theo chủ đề (Guideline) được dùng trong nghiên cứu định tính là những tài liệu phức tạp cần được  các chuyên viên nghiên cứu từng làm việc với khách hàng so thảo.

Ứng dụng những phương pháp và kỹ thuật lấy mẫu chính xác cũng là kĩ năng cao.oMoix phương pháp nghiên cứu đều có ưu và nhược điểm của nó trong từng trường hợp khác nhau và cần được ứng dụng với lập trường vững chắc để đưa ra những nguyên tắc lấy mẫu nhằm đảm bảo chất lượng ở mức có thể chấp nhận được.

Theo Axisco

Market Research

Effective development and marketing of products and services require a thorough understanding of the market for these products and services. Market information is usually gathered through surveys, but the accuracy and value of the information obtained depends on the quality of the survey instruments and the procedures used. Exponent statisticians can ensure that a market survey is designed using best practices and statistical principles that lead to quality data and correct inferences. We help clients understand the following aspects of the market:

* Customer and competitor analysis
o Customer needs
o Customer engagement
o Market share and penetration
* Product research
o Brand value and image
o Product usage
o Pricing strategies
o Customer attitudes and satisfaction
* Advertising research
o Brand and advertising awareness
o Brand linkage
o Motivation
* Market segmentation
* Market trends

Risk Analysis

Risk analysis is the systematic study of uncertainties and hazards. It can include analysis of the impact to the business market, as well as accident and injury hazards associated with the product being marketed. The initial step in risk analysis is an assessment of the hazards, and the consequences of these hazards, faced by a business unit, including estimating the probabilities of adverse outcomes and the impact (financial or otherwise) associated with them. The next step is to take actions that will mitigate or hedge these risks.

A probabilistic model of a business or a project and its hazards are useful in the risk assessment step. The model can include market variables, such as demand and competitor’s pricing, among others, as well as decision variables, such as type and level of advertising, price, and other factors. The model can simulate how net profit can be affected by uncertain market demand, variations in competitors’ pricing, production costs, and raw materials costs. Probabilistic models can simulate numerous “what-if” scenarios and provide insights into what can go right, what can go wrong, and what we can do about it. Such models can help business decision makers and public policy makers understand the impact of uncertainty and the consequences of different decisions.
Expenditure Studies

Expenditure studies analyze corporate spending data to determine methods to reduce costs and improve operational performance. In The Spending Analysis Benchmark Report: Dissecting a Corporate Epidemic, the Aberdeen Group found that spending with external suppliers is the single greatest expense for most enterprises, accounting for half of every dollar earned. Tracking spending patterns and classifying types of products bought can lead to better supply management decisions and a reduction of suppliers and costs.

Our statisticians and data analysts have experience in supporting manufacturers and distributors in their efforts to quantify risk, not only to their products, but to their bottom line.

Tư vấn công nghệ

Quảng cáo Facebook

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here