Dịch vụ SEO: Hướng dẫn sử dụng Excel 2010

0
2221
Quảng cáo Facebook

Excel 2010 bao gồm rất nhiều tính năng mới. Sau đây là nội dung chi tiết của tài liệu để bạn tham khảo

I. Những điểm mới trong Microsoft Excel 2010

Thêm tính năng Sparkline
Tính năng Slicers
Định dạng dữ liệu có điều kiện
PivotTables và PivotCharts
Share Workbook
II. Nội dung chính
Chương 1: Làm Quen Với Microsoft Excel

1.1 Giới thiệu Excel
1.2. Mở Excel, đóng Excel, phóng to, thu nhỏ cửa sổ
1.3. Thao tác với ô và vùng
1.4. Di chuyển trong bảng tính và sử dụng phím tắt
1.5 Thao tác với workbook
1.6. Thao tác với worksheet


Chương 2: Làm việc với dữ liệu trong Excel

2.1. Nhập liệu, hiệu chỉnh
2.2. Định dạng
2.3 Tìm và thay thế dữ liệu
2.4 Sắp xếp và lọc dữ liệu
Chương 3: Giới Thiệu Và Sử Dụng Các Hàm

3.1 Giới thiệu công thức và hàm
3.2 Các hàm trong excel


Chương 4: Khai Thác Cơ Sở Dữ Liệu

4.1. Sort (sắp xếp) và Filter (lọc)
4.2 PivotTable và PivotChart
4.2.1 Giới thiệu PivotTable và PivotChart
4.2.2 Tìm hiểu dữ liệu nguồn của PivotTable
4.2.3 Sử dụng các công cụ của PivotTable và định dạng PivotTable
Chương 5: Đồ Thị Trong Excel

5.1 Giới thiệu đồ thị
5.2. Vẽ đồ thị
5.3. Các thao tác trên đồ thị

Chương 6: Định Dạng Trang Và In Bảng Tính

6.1. Các chế độ hiển thị trang trong Excel
6.2. Thiết lập thông số cho trang in
6.3. Thiết lập thông số hộp thoại Print
6.4. Các lưu ý khác

Chương 7: Làm Việc Với Macro, Templates

7.1 Macro
Chương 8: Phím Tắt Và Thủ Thuật

8.1 Phím Tắt
a. Truy cập Ribbon bằng bàn phím
b. Phím tắt
8.2 Thủ thuật
1. Dịch số tiền về chữ (Chuyển số thành chữ)
2. Giấu bảng tính Excel chuyên nghiệp
3. Khóa và bảo vệ những ô có chứa công thức
4. Sử dụng Data-Validation khi danh sách nguồn nằm trong một Sheet khác
5. Điều khiển Conditional Formating bằng checkbox.
6. Đánh dấu những ô chứa công thức bằng Conditional Formatting
7. Sử dụng chức năng thay thế (Replace) để gỡ bỏ các ký tự không mong muốn.
8. Chuyển đổi con số dạng văn bản sang số thực
9. Tăng thêm số lần Undo cho Excel
10. Tách họ và tên trong cùng một cột trên bảng tính Excel
11. Tạo mục lục trong Excel

Link download

http://www.mediafire.com/?7fqrjxpn8ei6d9a

Quảng cáo Facebook

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here