Xếp hạng vị trí quảng cáo trên Google Adwords như thế nào??

0
1962
Quảng cáo Facebook

Quảng cáo được đặt trên các trang tìm kiếm và nội dung dựa trên Xếp hạng Quảng cáo của chúng. Quảng cáo có Xếp hạng Quảng cáo cao nhất sẽ xuất hiện ở vị trí đầu tiên và giảm dần xuống dưới trang.Tiêu chí xác định Xếp hạng Quảng cáo sẽ khác với các quảng cáo được nhắm mục tiêu theo từ khóa phụ thuộc vào việc quảng cáo này có xuất hiện trên Google và mạng tìm kiếm hoặc trên mạng nội dung hay không. Đó cũng là tập hợp thứ ba về tiêu chí xác định liệu quảng cáo được nhắm mục tiêu theo vị trí có hiển thị trên trang nội dung đã cho hay không.

Xếp hạng Quảng cáo dành cho quảng cáo được nhắm mục tiêu theo từ khoá trên Google và mạng tìm kiếm

Quảng cáo được nhắm mục tiêu theo từ khoá được xếp hạng trên trang kết quả tìm kiếm dựa trên giá thầu chi phí mỗi lần nhấp chuột (CPC) và Điểm Chất lượng của từ khoá phù hợp. Lưu ý rằng một số đối tác tìm kiếm có thể điều chỉnh vị trí quảng cáo dựa trên hệ thống riêng của họ.

Xếp hạng Quảng cáo = Giá thầu CPC x Điểm Chất lượng

Điểm Chất lượng dành cho Xếp hạng Quảng cáo trên Google và mạng tìm kiếm được xác định bởi:

 • Tỷ lệ nhấp (CTR) lịch sử của từ khoá và quảng cáo phù hợp trên Google; nếu quảng cáo xuất hiện trên trang mạng tìm kiếm, thì CTR của quảng cáo trên đối tác mạng tìm kiếm đó cũng được xem xét
 • Lịch sử tài khoản, được đo bởi CTR của tất cả quảng cáo và từ khoá trong tài khoản của bạn
 • CTR lịch sử của URL hiển thị trong nhóm quảng cáo
 • Mức độ phù hợp của từ khoá với các quảng cáo trong nhóm quảng cáo của từ khoá đó
 • Mức độ phù hợp của từ khoá và quảng cáo phù hợp với truy vấn tìm kiếm
 • Hiệu suất của tài khoản trong vùng địa lý nơi quảng cáo sẽ được hiển thị
 • Các yếu tố có liên quan khác

Lưu ý khi xuất hiện phía trên kết quả tìm kiếm:

Tối đa ba quảng cáo AdWords đủ điều kiện để xuất hiện phía trên kết quả tìm kiếm (trái với xuất hiện bên cạnh). Chỉ những quảng cáo vượt qua ngưỡng Điểm Chất lượng và giá thầu CPC nhất định mới có thể xuất hiện trong những vị trí này. Nếu ba quảng cáo được xếp hạng cao nhất vượt qua tất cả các ngưỡng này, khi đó các quảng cáo này sẽ xuất hiện thứ tự phía trên các kết quả tìm kiếm. Nếu một hoặc nhiều quảng cáo trong số những quảng cáo này không đáp ứng các ngưỡng này, khi đó quảng cáo được xếp hạng cao nhất tiếp theo sẽ được phép hiển thị phía trên các kết quả tìm kiếm.

Ngưỡng giá thầu CPC được xác định bởi Điểm Chất lượng của từ khoá phù hợp; Điểm Chất lượng càng cao thì ngưỡng CPC càng thấp. Điều này đảm bảo rằng chất lượng đóng vai trò quan trọng hơn các yếu tố khác trong việc xác định quảng cáo hiển thị phía trên các kết quả tìm kiếm.

Xếp hạng Quảng cáo dành cho quảng cáo được nhắm mục tiêu theo từ khoá trên mạng nội dung

Vị trí của quảng cáo được nhắm mục tiêu theo từ khoá trên trang nội dung dựa trên giá thầu nội dung và Điểm Chất lượng của nhóm quảng cáo đó. Nếu bạn không đặt giá thầu nội dung, chúng tôi sẽ đặt giá thầu tự động bằng cách sử dụng mức trung bình của tất cả các CPC cấp độ từ khoá trong nhóm quảng cáo của bạn.

Xếp hạng Quảng cáo = giá thầu nội dung x Điểm Chất lượng

Điểm Chất lượng có liên quan đến Xếp hạng Quảng cáo trên mạng nội dung được xác định bởi:

 • Hiệu suất trong quá khứ của quảng cáo trên trang web trong câu hỏi, cũng như trên các trang web tương tự
 • Mức độ phù hợp của quảng cáo và từ khoá trong nhóm quảng cáo với trang web
 • Chất lượng trang đích của bạn
 • Các yếu tố có liên quan khác

Xếp hạng Quảng cáo dành cho các quảng cáo được nhắm mục tiêu theo vị trí trên mạng nội dung

Nếu quảng cáo được nhắm mục tiêu theo vị trí giành được vị trí trên trang nội dung, thì quảng cáo đó sẽ chiếm toàn bộ không gian quảng cáo có sẵn, vì vậy sẽ không có quảng cáo nào khác có thể hiển thị trên trang đó. (Các trang nội dung nhất định có thể có nhiều khối không gian dành cho quảng cáo AdWords hơn. Trong những trường hợp này, một quảng cáo được nhắm mục tiêu theo vị trí hoặc nhiều quảng cáo được nhắm mục tiêu theo từ khoá có thể chiếm mỗi khối.)

Để xác định quảng cáo được nhắm mục tiêu theo vị trí của bạn có hiển thị hay không, hệ thống của chúng tôi sẽ xem xét giá thầu bạn đã đặt cho nhóm quảng cáo đó hoặc cho vị trí riêng lẻ cùng với Điểm Chất lượng của nhóm quảng cáo.

Xếp hạng Quảng cáo = giá thầu x Điểm Chất lượng

Điểm Chất lượng để xác định xem quảng cáo được nhắm mục tiêu theo vị trí có xuất hiện trên trang web cụ thể hay không sẽ phụ thuộc vào tuỳ chọn đặt giá thầu của chiến dịch. Nếu chiến dịch sử dụng đặt giá thầu chi phí cho 1000 lần hiển thị (CPM), thì Điểm Chất lượng sẽ dựa trên:

 • Chất lượng trang đích của bạn

Nếu chiến dịch sử dụng đặt giá thầu chi phí mỗi lần nhấp chuột (CPC), thì Điểm Chất lượng sẽ dựa trên:

 • CTR lịch sử của quảng cáo trên trang web này và các trang web tương tự
 • Chất lượng trang đích của bạn

Tìm hiểu cách quảng cáo được nhắm mục tiêu theo vị trí cạnh tranh với quảng cáo được nhắm mục tiêu theo từ khoá để chiếm được vị trí trên trang nội dung.

Cải thiện xếp hạng của bạn

Có từ khoá và văn bản quảng cáo phù hợp, CTR mạnh trên Google và giá thầu CPC của từ khoá cao, quảng cáo của bạn sẽ giành được vị trí cao hơn. Vì hệ thống xếp hạng này thưởng cho các quảng cáo có liên quan và nhắm mục tiêu tốt, nên bạn không thể có được vị trí dẫn đầu trong hệ thống xếp hạng nếu chỉ duy nhất dựa trên giá. Ngoài ra, Công cụ Giảm giá của AdWords giám sát việc cạnh tranh và tự động giảm CPC thực để bạn chỉ trả mức giá thấp nhất có thể cho vị trí của quảng cáo trên trang đó.

Dưới đây là một số tài nguyên để cải thiện Điểm Chất lượng và xếp hạng quảng cáo:

 • Mẹo Tối ưu hoá: Truy cập vào trang Mẹo Tối ưu hoá của chúng tôi để tìm hiểu thêm về cách tối ưu hoá tài khoản, bao gồm cách tối đa hoá hiệu suất cho quảng cáo được nhắm mục tiêu theo từ khoá và cải thiện vị trí của quảng cáo mà không cần phải tăng giá thầu.
 • Công cụ Ước tính Lưu lượng: Sử dụng Công cụ Ước tính Lưu lượng của chúng tôi để xem cách thay đổi giá thầu CPC có thể ảnh hưởng đến vị trí quảng cáo của từ khoá trên mạng tìm kiếm.
 • Giá thầu Nội dung: Sử dụng giá thầu nội dung để kiểm soát tốt hơn vị trí quảng cáo của bạn trên mạng nội dung.
Quảng cáo Facebook

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here