Phần mềm quản lý doanh nghiệp

0
2365
Quảng cáo Facebook

Đáp ứng sự phát triển theo xu hướng xã hội số hóa, công nghệ thông tin đang mang lại lợi ích to lớn cho toàn xã hội. Doanh nghiệp đang ngày càng ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, sản xuất, kinh doanh nhằm giảm thiểu chi phí và tăng hiệu quả công việc.

TVCN VIỆT NAM trích dẫn khái quát về phần mềm doanh nghiệp:

Phần mềm doanh nghiệp bao gồm tất cả các phần mềm thuộc về quản trị kinh doanh mà một doanh nghiệp sử dụng để hoàn tất việc kinh doanh của họ, giúp họ tăng hoặc đo năng suất trong kinh doanh, sản xuất. Các phần mềm doanh nghiệp miêu tả thế giới thật của doanh nghiệp qua các mô hình dữ liệu. Chúng phục vụ cho các nhân viên của một doanh nghiệp trong thông tin, quản lý, tổ chức và kế hoạch.

Có rất nhiều loại phần mềm doanh nghiệp. Có thể phân loại phần mềm doanh nghiệp ra thành:

  • Phần mềm dành cho các doanh nghiệp nhỏ như phần mềm kế toán và các ứng dụng văn phòng như Microsoft Office.
  • Các doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng rất nhiều các phần mềm ứng dụng như phần mềm kế toán, quản lý quan hệ khách hàng, quản lý nguồn nhân lực và các phần mềm ứng dụng khác.
  • Các phần mềm ứng dụng trong các doanh nghiệp lớn như phần mềm hoạch định tài nguyên doanh nghiệp. Chung quanh đó là các hệ thống thông tin như kho dữ liệu (tiếng Anh: data warehouse), khai thác thông tin (data mining); các phần mềm quản lý quan hệ khách hàng (customer relationship management: CRM), các hệ thống quản lý nội dung (content management system: CMS). Do vậy phần mềm tích hợp ứng dụng doanh nghiệp (enterprise application integration: EAI) đã ra đời đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp lớn muốn kết nối các hệ thống phần mềm khác nhau, thường hoạt động trên nhiều hệ điều hành khác nhau, phục vụ cho doanh nghiệp của họ và đồng thời kết nối với ứng dụng của các doanh nghiệp đối tác.
Quảng cáo Facebook

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here