Marketing Ebook

0
2828
Quảng cáo Facebook

Tư vấn công nghệ xin giới thiệu tới quý đọc giả một số ebook viết về Marketing

Tên sách Ảnh minh họa Link download
Chiến lược Marketing
Ảnh minh họa

http://www.mediafire.com/file/ne3r8eopde3fpc6/Chien-luoc-marketing-mix.doc
Hệ thống thông tin Marketing http://www.mediafire.com/file/0cdl6sz02gesab2/He-thong-thong-tin-marketting.doc
Marketing for thoes who hate to sell http://www.mediafire.com/file/3m34wxp3pqyghvu/Marketing_for_thoes_who_hate_to_sell.pdf
Retail Marketing crm http://www.mediafire.com/file/x7auzr17ot5xo7f/Retail-marketing-crm.pdf
Thị trường mục tiêu http://www.mediafire.com/file/9xyb4b7jls6opqa/Thi%20truong%20muc%20tieu.doc
Phân tích môi trường Marketing http://www.mediafire.com/file/8bfvtzkm7k7fm5f/Phan-tich-moi-truong-marketting.doc
Phân tích thị trường và người tiêu dùng http://www.mediafire.com/file/ipip471ob1v5tl4/phan-tich-thi-truong-va-nguoi-tieu-dung.pdf
Phương pháp thu thập thông tin http://www.mediafire.com/file/pgvagoma1l6auev/Phuong%20phap%20thu%20thap%20thong%20tin.pdf
Những vấn đề cơ bản của Marketing http://www.mediafire.com/file/9d2l0btb5bidpri/Nhung-van-de-co-ban-cua-marketting.doc
Nghệ thuật mời đón và tạm biệt trong email marketing http://www.mediafire.com/file/gbeor4cd1888ia4/Ngh%u1EC7%20thu%u1EADt%20m%u1EDDi%20%u0111%F3n%20v%E0%20t%u1EA1m%20bi%u1EC7t%20trong%20email%20marketing.doc
Nghiên cứu thị trường và mục tiêu http://www.mediafire.com/file/86196wi8i7rffu7/Nghien%20cuu%20thi%20truong%20va%20muc%20tieu.doc
Nghiên cứu thị trường http://www.mediafire.com/file/fq99ut4nsjdyddw/Nghien%20cuu%20thi%20truong.ppt
Nhận diện khách hàng http://www.mediafire.com/file/j7a0n9jdwlv7gwk/Nhan%20dien%20khach%20hang%20va%20loi%20khuyen.ppt
Customer insight http://www.mediafire.com/file/pol69d8oclpj4ad/Customer%20insight.ppt
Định vị sản phẩm http://www.mediafire.com/file/cxseoc3gwnk913f/Dinh%20vi%20san%20pham.doc
Chiến lược phân phối http://www.mediafire.com/file/9bteoe4gue6nco2/Chien-luoc-phan-phoi.doc
Chiến lược sản phẩm và dịch vụ http://www.mediafire.com/file/4auqcz6gd8dc41e/Chien-luoc-san-pham-va-dich-vu.doc
Chiến lược xúc tiến hỗn hợp http://www.mediafire.com/file/aeeepvuapu541tw/Chien-luoc-xuc-tien-hon-hop.doc
Chữ P thứ 5 trong chiến lược tiếp thị http://www.mediafire.com/file/g21oatpbbejb4l4/Chu%20P%20thu%205%20trong%20chien%20luoc%20tiep%20thi.pdf
Quảng cáo Facebook

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here