Hướng dẫn cách Boot bằng USB

0
2060
Quảng cáo Facebook

Bước 1: Chuẩn bị:

– Có 1 USB.

– Có chương trình giả lập đĩa mềm : “FDD” { }

– Có chương trình: “boot98.exe “{}

– Có chương trình: “HPUSB” { }

Bước 2: Tạo Boot USB

1. Chạy chương trình FDD bằng cách nhắp kép vào file FDD.exe trong thư mục FDD

– Nhắp Start để khởi động dịch vụ

– Chọn tab Drive0, nhắp Change…, sau đó chọn Open :

– Nhắp Create:

– Tiếp theo nhắp nút Format:

– Một thông báo hiện ra, nhắp OK:

2. Chạy chương trình “Boot98.exe” có biểu tượng  , một thông báo hiện ra, sau đó nhắp OK:

3. Cài đặt chương trình “HPUSB” trong thư mục “Boot bang USB” bằng cách nhắp kép vào biểu tượng

– Sau khi cài xong, cắm USB vào máy tính

– Tiếp theo, chạy chương trình “HP USB Disk Storage Format Tool” bằng cách Nhắp Start, chọn All Programs, chọn “Hewlett-Packard Company” và chọn “HP  USB Disk Storage Format Tool” như hình dưới đây:

– Một màn hình xuất hiện, tick vào “quick format” và “Create a DOS startup disk”, và chọn “using DOS system files located at:” sau đó chọn đường dẫn đến ổ ảo A như hình sau:

–  Nhắp OK, sau đó nhắp Format, một thông báo hiện lên, tiếp tục chọn Yes để format USB. Quá trình format thành công, bây giờ USB đã có thể boot được.

4. Copy file Ghost.exe trong thư mục “Boot bang USB” vào USB. Kết thúc.

Bước 3: Thực hiện

– Đặt chế độ Boot bằng USB trong BIOS Setup (bằng cách khởi động máy tính, nhấn fím Delete hoặc fím F2, đặt lại chế độ Boot….)

– Khởi động lại máy tính. Tại dấu nhắc – trong DOS, ghõ ghost.exe, nhấn Enter để  chạy chương trình GHOST:

– Màn hình GHOST hiện ra, tiến hành Ghost như bình thường:

Tải về xem tại đây

Quảng cáo Facebook

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here