Hosting

0
2388
Quảng cáo Facebook

Dịch vụ Hosting chất lượng cao, giá phù hợp:  Liên hệ chúng tôi để được đăng ký nhanh nhất và được hỗ trợ tốt nhất.

WINDOWNS HOSTING

– ASP 3.0/ASP.NET 1.1/2.x/3.x

– PHP & MySQL for Windows Server

– MS Access/MS SQL Server 2000/2005

– ASP Email, ASP Upload, ASP Jpg, JMail

– POP3/SMTP/Webmail

– FTP, HTTP File Manager

– Microsoft FrontPage 2000 Server Extentions

– CGI Scripting In Perl & C

– Hosting Controller

– 99.9% Server uptime

– 24 x 7 x 365 Email & Helpdesk support Portal

 

LINUX HOSTING

– PHP, Perl

– MySQL

– Protected Directories

– POP3/SMTP/IMAP/Webmail

– FTP, HTTP File Manager

– FrontPage Extensions

– DirectAdmin, cPanel

– 99.9% Server uptime

– 24 x 7 x 365 Email & Helpdesk support Portal

BẢNG GIÁ WINDOWS HOSTING
Thông số hosting Hosting Start Hosting Silver Hosting Silver Plus Hosting Gold Hosting Gold Plus Hosting Platinum Platinum Plus
Dung lượng 300 MB 800 MB 1000 MB 1200 MB 2 GB 3 GB 7,5 GB
Băng thông 5 GB 15 GB 20 GB 30 GB 50 GB 80 GB 150 GB
POP3 10 địa chỉ 50 địa chỉ 70 địa chỉ 100 địa chỉ 150 địa chỉ 500 địa chỉ 1.500 địa chỉ
Sub domain 1 2 5 8 12 30 90
ASP
ASP.NET
PHP
yes yes yes yes yes yes yes
MS SQL Server 0 2 4 7 10 12 20
My SQL 1 2 4 7 10 12 20
Đơn giá 32.000 VND /1tháng 81.000 VND /1tháng 108.000 VND /1tháng 135.000 VND /1tháng 252.000 VND /1tháng 360.000 VND /1tháng 900.000 VND /1tháng
               
BẢNG GIÁ LINUX HOSTING
Thông số hosting Hosting Start Hosting Silver Hosting Silver Plus Hosting Gold Hosting Gold Plus Hosting Platinum Platinum Plus
Dung lượng 300 MB 800 MB 1000 MB 1.200 MB 2 GB 3 GB 7.5 GB
Băng thông 5 GB 15 GB 20 GB 30 GB 50 GB 80 GB 150 GB
POP3 10 địa chỉ 50 địa chỉ 70 địa chỉ 100 địa chỉ 150 địa chỉ 500 địa chỉ 1.500 địa chỉ
Sub domain 1 2 3 5 10 30 90
PHP yes yes yes yes yes yes yes
My SQL 1 2 4 7 10 12 20
Đơn giá 32.000 VND /1tháng 81.000 VND /1tháng 108.000 VND /1tháng 135.000 VND /1tháng 252.000 VND /1tháng 360.000 VND /1tháng 900.000 VND /1tháng
               
Các dịch vụ phụ trội:
MS SQL Server:
– Mỗi 1 database tiếp theo: 36.000 VNĐ/tháng
Bandwidth:
– Mỗi 500MB bandwidth tiếp theo: 20.000 VNĐ/tháng
Webspace:
– Mỗi 100MB Webspace tiếp theo: 36.000 VNĐ/tháng
Quảng cáo Facebook

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here