TƯ VẤN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin

–         Tư vấn thiết kế lắp đặt hệ thống mạng LAN, Server

–         Tư vấn, phát triển ứng dụng công nghệ phù hợp cho doanh nghiệp

–         Tư vấn quảng cáo trực tuyến

–         Kế nối doanh nghiệp (Cầu nối cho việc hợp tác giữa các doanh nghiệp trong nước với ngoài nước)

–         Tư vấn thiết kế Văn phòng điện tử ( EOffice, WebOffice)  cho các tổ chức, doanh nghiệp