Chọn tiêu đề cho quảng cáo trên Google

0
2290
Quảng cáo Facebook

Quảng cáo Google Adwords – Chúng tôi đang tiếp tục thử nghiệm các biến thể của kết quả tìm kiếm của chúng tôi để thực hiện tối ưu hóa cho cả bạn và người dùng của chúng tôi. Tương tự như vậy, bạn có thể luôn luôn cố gắng tìm cách để tăng tối đa mỗi dòng quảng cáo của bạn để có được thông điệp của mình đến người dùng. Để giúp đỡ, chúng tôi sẽ sớm được thực hiện một thay đổi cho quảng cáo nhất định mà sẽ cho phép bạn để hiển thị thêm thông tin mà nó có nhiều khả năng được chú ý – trong tiêu đề.
Bắt đầu từ ngày hôm nay và trong vài ngày tới, chúng tôi đang thay đổi vị trí của các dòng mô tả đầu tiên cho một số quảng cáo xuất hiện trên kết quả tìm kiếm trên Google. Đối với một số quảng cáo mà mỗi dòng dường như là một câu riêng biệt và kết thúc bằng dấu chấm câu thích hợp, mô tả dòng 1 sẽ được chuyển vào tiêu đề và cách nhau bằng dấu gạch nối. Dưới đây là ví dụ:

Trước khi
Sau khi

Chúng tôi thấy rằng các kết quả thay đổi trong tỷ lệ nhấp cao hơn cho các quảng cáo được hiển thị với các tiêu đề dài hơn, cũng như quảng cáo hàng đầu khác xuất hiện bên cạnh chúng.Nó cũng tạo ra một kinh nghiệm tốt hơn cho người dùng bằng cách làm nổi bật thêm thông tin trong quảng cáo.

Trong khi chỉ có một số quảng cáo sẽ được hiển thị với các tiêu đề dài hơn, bạn có thể tăng cơ hội của bạn bằng cách bảo đảm rằng mỗi dòng quảng cáo của bạn dường như là một câu riêng biệt và kết thúc vào dấu câu thích hợp (ví dụ, thời gian một hoặc đánh dấu một câu hỏi). Vì đây là một thay đổi toàn cầu nên dấu mỗi câu sẽ thay đổi tùy theo quốc gia.

Tư vấn công nghệ

Quảng cáo Facebook

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here