BẢNG GIÁ TÊN MIỀN, HOSTING

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN

Tên miền Việt Nam cấp 2, 3 Phí khởi tạo Phí duy trì/ năm Ghi chú
.vn 450.000 VNĐ

350.000 VNĐ

600.000 VNĐ

480.000 VNĐ

.com.vn .net.vn .biz.vn 450.000 VNĐ

350.000 VNĐ

480.000 VNĐ

350.000 VNĐ

.gov.vn .org.vn .edu.vn .pro.vn
.int.vn ac.vn info.vn health.vn
Tên miền theo địa giới hành chính
450.000 VNĐ

200.000 VNĐ

480.000 VNĐ

200.000 VNĐ

Tên miền quốc tế Phí khởi tạo Phí duy trì/ năm Ghi chú


.com .net .us

.org .biz .info

250.000 VNĐ

270.000 VNĐ

.co.in .net.in .org.in .firm.in .gen.in .ind.in 240.000 VNĐ
.cc 760.000 VNĐ
.ws 270.000 VNĐ Tên miền website
.tv 890.000 VNĐ Tên miền tivi
.mobi 450.000 VNĐ Tên miền Mobi
.eu
(không được phép transfer)
270.000 VNĐ Tên miền khu vực Âu Châu
.asia 400.000 VNĐ Tên miền khu vực Á Châu
.me 610.000 VNĐ
.tel 340.000 VNĐ
.co 780.000 VNĐ
.com.co .net.co .nom.co 450.000 VNĐ
.in 470.000 VNĐ
.co.uk .org.uk .ltd.uk .plc.uk .me.uk 360.000 VNĐ
.com.tw .idv.tw .game.tw .ebiz.tw .club.tw 800.000 VNĐ
.tw 933.000 VNĐ
. name 270.000 VNĐ
.jp 2.340.000 VNĐ Chỉ cho phép đăng ký 1 năm
* Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm 10% VAT